صفحه اصلی / اخبار / عناوین پیشنهادی پایان نامه: دکتر قاسم زاده

عناوین پیشنهادی پایان نامه: دکتر قاسم زاده

 

💉بررسی وضعیت واکسیناسیون روتین کشوری در دوران کرونا در استان قم

🔎بررسی پانل الرژی خوراکی در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک در کلینیک های کودکان استان

💊بررسی میزان کمبود ویتامین dدر کودکان با فونتانل باز پس از ۱۸ماهگی در کلینیک  های کودکان  استان قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

🔬مقایسه شیوع انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم در کلینیک های کودکان استان قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

⌨بررسی و اثربخشی e learning در حوزه پزشکی در دوران شیوع کرونا در دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی قم ۱۳۹۹-۱۴۰۰