صفحه اصلی / کتابخانه

کتابخانه

 

۱- متراژ کتابخانه دانشکده پزشکی . ۱۳۴ : متر مربع

۲- تعداد میز و صندلی : ۹۳ میز تک نفره و ۳۶ میز چهار نفره – ۲۳۸ صندلی

۳-  تعداد کپسولهای آتشنشانی: ۶ عدد

۴-  بخش مرجع: دو بخش مرجع مجزا جهت استفاده دانشجویان پزشکی

۵- تعداد کتابهای پزشکی فارسی و لاتین: ۱۱۲۰۸ جلد

۶-تعداد کتابهای مرجع: ۱۸۶۲ جلد

۷- نسبت کتاب به دانشجو: ۳۵ به ۱

۸-تعداد پایان نامه های موجود در کتابخانه: ۱۰۱۲ جلد

Irandoc   ثبت پایان نامه های پزشکی در مرکز اطلاع رسانی ۹-

۱۰- در کتابخانه Wi Fi 10 . امکان دسترسی به

۱۱- دسترسی به ۲سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت

 up to date دسترسی به پایگاه اینترنتی ۱۲-

۱۳- به دانشجویان پزشکی تعداد ۱۵ جلد کتاب به مدت ۳۰ روز امانت داده می شود

۱۴- مخزن کتابخانه دانشکده پزشکی به صورت باز اداره می شود.

۱۵- ساعت کاری: ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰

 

آیین نامه کتابخانه دانشگاه پزشکی

 

پایان نامه های دانشکده پزشکی

 

تعداد منابع